prošlé potraviny?

Průzkum na otázku: Jíte prošlé potraviny?, prokázal, že 27,9 % dotázaných obvykle tyto potraviny zkonzumuje ...

Vědecký výbor pro potraviny (VVP) každoročně organizuje, prostřednictvím nezávislé renomované agentury, průzkumy názorů veřejnosti zaměřené zejména na dospělou populaci ČR a její vztah k potravinám a stravovacím návykům. Všechny výsledky uskutečněných průzkumů jsou publikovány na webu VVP.

Posledním letošním zveřejněným výsledkem byla odpověď na otázku: Jíte prošlé potraviny?

Shrnutí průzkumu je následující:
- 68,5 % zásadně nekonzumuje potraviny, u kterých vypršela doporučená doba spotřeby
(mnohem častěji to byly ženy, mladšího a středního věku, ale i osoby ve věku 46-65 let, více pracovně aktivní lidé);
- 27,9 % dotázaných obvykle tyto potraviny zkonzumuje, pokud nedošlo ke zjevným smyslovým změnám (byli to většinou muži, osoby nejvíce ve věku nad 70 let, spíše s vyšším vzděláním);
- 0,6 % respondentů prošlé potraviny zkonzumuje, i když jsou patrné smyslové změny;
- 3,5 % dotázaných neví nebo neodpovědělo.

zavřít

17. 10. 2008 00:00