Evropský den jazyků

Evropský den jazyků připadá na 26. září

Již po osmé se 26. září v EU slavil Evropský den jazyků, kdy se celá řada rozhlasových a televizních pořadů se věnovala jazykové rozmanitosti.
Evropská unie má přes 500 milionů obyvatel, 23 oficiálních jazyků a používají tři písma (latinka, bulharská cyrilice a řecký alfabet). Ve 27 členských zemích se mluví šedesáti menšími regionálními jazyky (nejznámější jsou např. katalánština ve Španělsku, lužická srbština nebo romština ve střední Evropě).
Evropský parlament prosazuje, aby všichni občané Evropské unie byli schopni se dorozumět nejméně ve třech jazycích, tj. získali ve škole znalost nejméně dvou cizích jazyků. Tím by se usnadnila komunikace v Evropě a přispělo ke vzájemnému porozumění, toleranci a mobilitě.

zavřít

05. 10. 2008 00:00