Elektrické vozíky - práva a povinnosti spotřebitelů

Za finanční podpory Rady kvality ČR a ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR se nám podařilo vydat další titul z edice Průvodce spotřebitele, a to opět na téma velice důležité zejména pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Cílem publikace, která je dostupná v tištěné i elektronické podobě, je jednoduchou a srozumitelnou formou zejména seniorům a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pomoci s výběrem elektrických vozíků jako specifických výrobků, které představují významnou pomůcku pro jejich zapojení do společenského života, ale jejichž používání je v běžném životě spojeno i celou řadou omezení a povinností.

A právě na tyto skutečnosti tato naše publikace jak obě cílové skupiny, tak i jejich příbuzné a širokou spotřebitelskou veřejnost upozorňuje.

Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě a samotnou publikaci v elektronické podobě i:

zde

zavřít

30. 11. 2022 15:47