Lidé jezdí méně autem

V první polovině září 2008 byly zveřejněny aktuální výsledky evropského výzkumu veřejného mínění Eurobarometr. Evropané považují kromě chudoby jako největší problém současnosti změny klimatu, čtvrtina dotázaných uvedla, že změnila své nakupovací zvyklosti

V první polovině září letošního roku (2008) byly zveřejněny aktuální výsledky evropského výzkumu veřejného mínění Eurobarometr.
Evropané považují kromě chudoby jako největší problém současnosti změny klimatu. Zároveň mají také pocit, že se proti tomuto problému nedělá dostatek. Více než každý druhý dotázaný (61%) odpověděl, že osobně něco udělal, aby snížil emise CO2. Čtvrtina z nich uvedla, že změnili své nakupovací zvyklosti a že jezdí méně autem. Naopak jedna třetina se přiznala, že neví, co má konkrétně dělat. Lidé, kteří se zajímají o životní prostředí, většinou uvedli, že považují za svou povinnost chránit životní prostředí pro své děti a budoucí generace.
Z Eurobarometru vyplývá, že mezi 27 členskými státy EU existují velké rozdíly. Největší podíl lidí, kteří pečují o životní prostředí je ve Švédsku, kde skoro devět z deseti lidí (87%) již něco podniklo pro snížení skleníkových plynů. Naproti tomu v Litvě a Lotyšsku to bylo jen šest z deseti (60%).
Zajímavým údajem z ankety je zjištění, že více než polovina dotázaných (56%) se domnívá, že klimatické změny mohou mít kladný vliv na hospodářství. Podle Evropského komisaře pro životní prostředí Stavrose Dimase si lidé dávají do souvislosti ekonomické výhody, kdy šetření energií znamená šetřit peníze.

zavřít

01. 10. 2008 00:00