Novela vyhlášky o lihu - rok 2008


Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu implementuje směrnici EU -stanovuje požadavky pro zvýšení bezpečnosti a zajištění hospodárných podmínek při výrobě a nakládání s lihem.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů se novelizuje vyhláškou č. 190/2008 Sb. vydanou dne 26. května 2008 a nabývající účinnosti od 1. června 2008.

Pro zvýšení bezpečnosti a zajištění hospodářských podmínek při výrobě a nakládání s lihem novela rovněž stanovuje v novém § 1a Technické požadavky na nařízení pro kontinuální denaturaci; v § 3 určuje Metody stanovení objemového množství a objemové koncentrace lihu a způsob výpočtu množství lihu; v příloze č. 3 doplňuje Kvalitativní znaky jednotlivých druhů lihu a v příloze č. 4 upravuje Poznámku pod čarou, kdy aktualizuje předpisy ve vztahu k Jednotným právním předpisům pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM – Přípojek B k Úmluvě), ve znění sdělení č. 49/2006 Sb. m.s., vyhlášky č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

zavřít

23. 06. 2008 00:00