Cena spokojený zákazník v regionech

Sdružení českých spotřebitelů organizuje vyhlášení tradiční Ceny spokojeného zákazníka v pěti regionech.

Sdružení českých spotřebitelů organizuje již řadu let vyhlášení Ceny spokojeného zákazníka v pěti regionech. Projekt je financován částečně z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu, letos prvně vzal nad vyhlášením záštitu první náměstek Ministerstva pro místní rozvoj, v jednotlivých regionech přejímají záštitu a ceny předávají tradičně hejtmané.

Navrhnout poskytovatele služby z Ústeckého kraje, Karlovarského kraje, Jihočeského kraje, Moravskoslezského kraje a Jihomoravského kraje může jakýkoliv občan, který se cítí být v daném případě spokojeným spotřebitelem - zákazníkem. Formulář a podmínky jsou v příloze, více též na www.regio.cz/cena.

přílohy:

zavřít

11. 06. 2008 00:00