Finanční stabilita domácností

Zpráva o finanční stabilitě za rok 2007, publikovaná ČNB dne 10.6.2008

Součástí zprávy o finanční stabilitě 2007, vydané Českou národní bankou, je i kapitola věnovaná domácnostem. Kompletní zprávu lze nalézt na stránkách ČNB (www.cnb.cz). Kapitola 2.3 Domácnosti je převzata do přílohy této zprávy.

zavřít

10. 06. 2008 00:00