Bezpečnost v letecké přepravě v EU – dohoda mezi EP a Radou

EU dospěla počátkem března 2008 k dohodě ohledně nařízení o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví. Cílem této dohody je zabezpečit vysoký stupeň bezpečnosti v letecké přepravě.

Evropský parlament a Rada dospěly počátkem března tohoto roku k dohodě ohledně nařízení o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví. Cílem této dohody je zabezpečit vysoký stupeň bezpečnosti v letecké přepravě v celé EU a stanovit společné standardy a pravidla, stejně jako mechanismy umožňující kontrolu jejich dodržování.

Nařízení zahrnuje společná bezpečnostní pravidla obsahují mimo jiné detekční kontrolu pasažérů a příručních zavazadel, kontrolu vstupu, detekční kontrolu zakázaných předmětů, kontrolu na palubách letadel a osobní prohlídky.
Nařízení stanoví také bezpečnostní opatření v průběhu letu, jako je umístění „členů bezpečnostního doprovodu“ na paluby letadel.

Zabývá se také sdílením nákladů. Každý členský stát může stanovit, za jakých okolností a v jakém rozsahu by náklady na bezpečnostní opatření měly být hrazeny státem, letištními subjekty, leteckými dopravci nebo jinými příslušnými subjekty nebo uživateli případně, mohou členské státy přispívat s uživateli na náklady na přísnější bezpečnostní opatření.

Evropská komise předloží do 31. prosince 2008 zprávu, ve které zváží, jaké kroky je třeba učinit k zajištění toho, aby bezpečnostní poplatky sloužily výhradně k financování nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti a k posílení transparentnosti těchto poplatků.

zavřít

02. 04. 2008 00:00