Cestujeme s cestovkou BECK REISEN

Chcete využít služeb cestovní kanceláře Beck Reisen? Možná Vás zaujme následující zkušenost

Chcete využít služeb cestovní kanceláře Beck Reisen? Možná Vás zaujme následující zkušenost. Zaslala nám ji spotřebitelska z Prahy. Posuďte sami ...


Vážený pane Dupale, na základě našeho včerejšího telefonického rozhovoru Vám zasílám popis velmi "vyvedeného" třídenního výletu do Krakova s cestovní kanceláří BECK Reisen (Vinohradská 190, Praha 2). Leták obsahoval nabídku 3-denního výletu do Krakova ve dnech 13.-15.3.2008 v ceně Kč 1.599,- + nepovinné připojištění Kč 189,-. Termín nám byl změněn na 14.-16.3.2008, což by nebyl až tak velký problém. V dipozicích, které nám CK zaslala pár dní před odjezdem, stálo: odjezd v 10,30 hod. z autobusové zastávky MHD směr Brno u Hl. nádraží v 10,30 hod. "luxusním autobusem"!!!, v odpoledních hodinách příjezd do Krakova, ubytování, volno, pozvání na večeři a večerní show s hudbou. 15.3. snídaně, nepovinná prezentace spol. BECK International, která je sponzorem CK BECK Reisen, odpoledne volno - prohlídka Krakova. 16.3. snídaně a odjezd do Prahy. Skutečnost však vypadala následovně: Odjezd v 10,30 hod. z výše uvedeného místa ne příliš novým autobusem IVECO, kterému nedlouho po výjezdu nefungovaly stěrače a několik kilometrů za Brnem začal hořet (vyhořela lednice a následně i elektroinstalace). Kolem 16. hod. jsme překročili hranice s Polskem a byli ubytováni v Těšíně, tzn. 145 km od Krakova. Informace o jakékoli změně nám v autobuse nikdo nepodal, neboť zájezd neměl průvodce a pan řidič byl jak tajemný hrad v Karpatech. V hotelu Halny nás očekával delegát, kterého právě převeleli z Benátek a který o našem zájezdu neměl téměř žádné informace. Večeři jsme dostali, a dva hudebníci se nám snažili vylepšit již tak dost pokleslou náladu. 15.3. ráno po snídani jsme odjížděli konečně do Krakova. Avšak ani ne v půli cesty u obce Tychy našemu autobusu praskla pneumatika. Řidič se snažil dovolat na příslušná místa a zajistit výměnu autobusu, což se mu nepodařilo. Zajel tedy do místního autobusového servisu, kde jsme několik hodin čekali na mechanika. Do Krakova jsme přijeli kolem 14. hod. odpoledne byli vypuštěni na prohlídku města s tím, že návrat k autobusu si můžeme posunout, tedy v 19 hod. V tuto hodinu jsme se všichni sešli a vyrazili na cestu dlouhou 145 km do Těšína. Z třídenního výletu do Krakova tedy zbylo 5 hodin v Krakově. 16.3. kolem 8. hod. jsme nastupovali do našeho ne příliš spolehlivého autobusu a přesunuli se do obce Kaňovice u Havířova, malé to obce s nemnoha domy a jednou hospodou, kde měla probíhat cca tříhodinová nepovinná prezentace fy BECK International. Polovina účastníků zájezdu se tohoto "vymývání mozků" odmítla zúčastnit od samého začátku s tím, že raději bude brouzdat po nedalekých polích a lesích, případně se ohřeje v předsálí místního hostince, neboť v hlavní místnosti prezentace probíhala. Ze tří hodin bylo hodin 6!!! Ku Praze jsme vyráželi pár minut před 15. hodinou a do Prahy dojeli v 19,30 hod. V jaké náladě asi nemusím zdůrazňovat. Porovná-li se tedy nabídka v prospektu se skutečností, rozdíl je tak markantní, že nepotřebuje dalšího komentáře. Níže podepsaní účastníci zájezdu souhlasili s tím, aby byla tato záležitost jakýmkoli způsobem zveřejněna, aby CK BECK Reisen pocítila, že si s lidmi nemůže dělat co se jí zlíbí a ještě přijít k penězům, aby byli další potenciální zájemci o zájezdy s touto společností jakýmkoli způsobem varováni. Uznáte-li za vhodné, prosíme Vás o podání podnětu České obchodní inspekci, popřípadě o zveřejnění na stránkách Sdružení českých spotřebitelů, nebo kdekoli jinde tak, aby s tímto případem mohlo být seznámeno co nejvíce občanů. Děkujeme.

/podpisy/


Naše reakce byla následující (problému jsme připraveni se ještě vrátit):

Vážená, paní děkujeme za Váš dopis.

Nelze než souhlasit, že služba, kterou CK Beck Reisen poskytla, nebyla v souladu s nabídkou a došlo tedy k porušení spotřebitelské smlouvy. Neumíme zcela posoudit, co bylo ovlivněno okolnostmi, které poskytovatel neovlivnil (prasklá pneumatika), a kde se jednalo případně i o klamání spotřebitele (klamavá reklama ve smyslu novely zákona o ochraně spotřebitele). To ale nic nemění na skutečnnosti, že služba byla neúplná a je povinností dodavatele služby věc se spotřebitelem urovnat.

Z Vašeho dopisu však nevyplývá jedna zásadní věc, a sice zda jste uplatnili u CK reklamaci s požadavkem na (pravděpodobně částečné) vrácení peněz za nedodanou službu, ve smyslu občanského zákoníku (§ 616 a násl.).

O výsledku vyřízení reklamace nás prosím informujte. Na tomto základě se domluvíme o dalším, včetně podnětu u ČOI.

zavřít

02. 04. 2008 00:00