Nová klasifikace ekonomických subjektů

Český statistický úřad v souladu s pokračující harmonizací s legislativou EU zavádí Klasifikaci ekonomických činností, CZ-NACE. Plně nahrazuje dosud používanou Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností(OKEČ).

Český statistický úřad v souladu s pokračující harmonizací s legislativou EU zavádí od 1.1.2008 Klasifikaci ekonomických činností, CZ-NACE. Plně nahrazuje dosud používanou Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ).

Klasifikace CZ-NACE byla vypracována podle mezinárodní statistické klasifikace ekonomických činností v souladu a nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace NACE Revize 2.

Nová klasifikace zohledňuje technologický rozvoj a strukturální změny hospodářství za posledních 15 let. Je lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi.

zavřít

19. 11. 2007 00:00