Nový elektronický zpravodaji o zdraví v EU od září 2007

Občané Evropské unie nikdy nežili tak dlouho a střední délka jejich života se stále zvyšuje. Přesto dochází k předčasné úmrtnosti a značnému dílu nemocnosti, kterým je možné zabránit. V této rovině sehrávají značný podíl informovanost a propagace. K větší

Občané Evropské unie nikdy nežili tak dlouho a střední délka jejich života se stále zvyšuje. Přesto dochází k předčasné úmrtnosti a značnému dílu nemocnosti, kterým je možné zabránit. Jedná se o úrazy a zranění, duševní poruchy, některé druhy rakoviny, poruchy oběhového systému a nemoci dýchacího ústrojí. Ve skutečnosti zdravotní stav obyvatelstva v EU často souvisí s individuálním přístupem ke zdraví (výživě, tělesné aktivitě, kouření), s životními podmínkami (bydlení, životní prostředí) a se sociálně-ekonomickými a pracovními podmínkami.

V této rovině sehrávají značný podíl informovanost a propagace. Informace sehrávají klíčovou úlohu ve zlepšování zdraví tím, že pomáhají lidem, aby se rozhodovali zdravěji, a také tím, že podporují zdravější chování. Současný program EU pro veřejné zdraví zahrnuje činnosti na podporu zdraví, které se zaměřují na hlavní prvky určující špatný zdravotní stav související s nemocností a předčasnou úmrtností.
Za tímto účelem se konkrétní projekty a iniciativy zaměřují na zvyšování povědomí, šíření informací a sdílení osvědčených postupů. EU zahájila informační kampaně a iniciativy pro zvýšení informovanosti například o škodlivých vlivech kouření a konzumace alkoholu, na podporu sexuálního zdraví a prevence HIV/AIDS a pro snížení počtu zranění a úrazů. Výrazně propaguje zavádění programů systematických vyšetření a jejich hodnocení jakožto preventivních opatření, jelikož mnoha nemocem by bylo možné v případě včasného zjištění předejít.

Prevence a propagace se účinně využívají v ostatních významných oblastech činnosti, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a politiky bezpečnosti silničního provozu. Spolupráce a koordinace mezi evropskými zeměmi a mezinárodními organizacemi zvyšuje účinnost politik prevence. EU podporuje vzájemnou výměnu informací a osvědčených postupů, které umožňují zvýšení ochrany zdraví v celém Společenství.
K větší informovanosti bude určitě přispívat elektronický zpravodaj portálu Zdraví-EU, který bude vycházet od září 2007 dvakrát měsíčně ve 20 úředních jazycích EU. Bude přinášet výběr aktuálních zpráv a událostí v oblasti veřejného zdraví na evropské a mezinárodní úrovni s cílem přiblížit se občanům, zdravotníkům a ostatním zainteresovaným subjektům, např:
• nejnovějších činnostech v oblasti zdraví na evropské úrovni;
• chystaných událostech a konferencích týkajících se veřejného zdraví;
• nejnovějších publikacích;
• nových odkazech na portálu Zdraví-EU.
Každé číslo zpravodaje bude navíc zaměřeno na některý z dnů věnovaných zdraví, které se připomínají na evropské úrovni, a bude obsahovat přímé odkazy na nejaktivnější organizace v dané oblasti.

zavřít

20. 08. 2007 00:00