Posviťme si na břemena - další z kampaní EU v roce 2007

Posviťme si na břemena - další z kampaní EU v roce 2007 - Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se uskuteční ve dnech 22. -26.října 2007

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyhlásila pro rok 2007 kampaň s názvem „Posviťme si na břemena“. Kampaň se zaměřuje na muskuloskeletální poruchy, které jsou nejběžnějšími zdravotními problémy souvisejícími s prací v Evropě a postihují miliony pracovníků.

Ve 27 členských státech EU trpí celkem 25% pracovníků bolestmi zad a 23% bolestmi svalů.

Muskuloskeletální poruchy jsou způsobeny především ruční manipulací, častým ohýbáním a otáčením, těžkou fyzickou prací a vibracemi postihujícími celé tělo. Riziko může narůstat s pracovním tempem, nízkým pracovním uspokojením, vysokými požadavky dané práce a s pracovním stresem. Existuje také významný vzájemný vztah mezi nervovou a svalovou soustavou, muskuloskeletální poruchy postihují i další stránky zdraví pracovníků a za jejich vyvoláním mohou stát i jiná onemocnění.

Muskuloskeletální poruchy jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti prakticky ve všech členských státech. Je dokázáno, že muskuloskeletální poruchy snižují ziskovost podniků a zvyšují sociální výdaje vlád.

Kampaň zahrnuje tři klíčové prvky:
1) zaměstnavatelé, zaměstnanci a vláda musí na řešení problematiky spolupracovat,
2)jakékoli přijaté opatření by se mělo zabývat celkovou tělesnou zátěží, týká se veškerého stresu a zátěže organismu,
3) zaměstnavatelé by měli řešit otázky spojené s udržením a rehabilitací pracovníků a s jejich zapojením do pracovního procesu.

Vyvrcholením kampaně bude Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se uskuteční ve dnech 22. -26.října 2007 a v průběho kterého se v celé Evropě uskuteční celá řada aktivit a bude se konat mnoho akcí.

zavřít

20. 08. 2007 00:00