Inteligentní spotřebitelské smlouvy

Uveřejnili jsme studii, ve které se s podporou Rady kvality ČR věnujeme možnostem a překážkám pro využití inteligentních smluv v obchodním styku se spotřebiteli a která reaguje i na současné iniciativy EU v této oblasti.

Více informací k ní najdete v přiložené tiskové zprávě.

Studii, která přináší i konkrétní ukázky využití chytrých smluv v praxi a která popisuje také současné požadavky na ochranu spotřebitele v ČR, přitom najdete:

zde

zavřít

06. 12. 2021 12:05