Nebezpečné spotřební výrobky v EU za rok 2006 – vedou hračky!

Evropská komise zveřejnila výroční zprávu systému RAPEX o nebezpečných spotřebních výrobcích za rok 2006; nejčastěji oznamovanými výrobky se staly hračky...

V dubnu 2007 zveřejnila Evropská komise výroční zprávu systému RAPEX (systém pro rychlou výměnu informací v případě nepotravinářského spotřebního zboží) o nebezpečných spotřebních výrobcích za rok 2006, ze které vyplývá, že nejčastěji oznamovanými výrobky se staly hračky namísto očekávaných elektrospotřebičů.

V důsledku lepší spolupráce mezi celními orgány v rámci celé Evropské unie došlo k vyššímu počtu odhalení nebezpečných spotřebních výrobků, které byly minulý rok odstraněny z trhu EU - od plyšových medvídků přes fény na vlasy, čistící spreje, mini motorky, zapalovače až po lyžařská vázání.

Za zemi původu byla v téměř polovině všech oznámených případů označena Čína (440 oznámení, 48 %).

Prostřednictvím systému RAPEX informovaly vnitrostátní orgány Komisi o výrobcích (s výjimkou potravin, farmaceutických přípravků a zdravotnických prostředků), které představují riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Tato informace se velmi rychle dostane ke všem ostatním kontrolním orgánům v 30 evropských zemích a nebezpečné výrobky jsou v zápětí staženy z trhu nebo se jejich prodej omezí. Komise vyzývá všechny členské státy EU, aby se aktivněji účastnily systému, a požaduje, aby celní orgány a vnitrostátní orgány odpovědné za vnitrostátní kontrolu trhu spojily své úsilí a spolupracovaly s třetími zeměmi v zájmu dalšího zvýšení účinnosti systému.

Celkově byla prostřednictvím systému RAPEX v roce 2006 nahlášena omezující opatření týkající se 924 nebezpečných výrobků, což v porovnání s 701 výrobky v roce 2005 představuje 32% nárůst. Z letošní výroční zprávy vyplývá, že systém v roce 2006 fungoval lépe, než kdykoliv předtím.

40 % veškerých oznámení se týkají dobrovolných opatření přijatých podniky, což představuje výrazný roční nárůst. To je jasný důkaz, že u evropských hospodářských subjektů roste povědomí o bezpečnosti výrobků.
Za 60 % veškerých oznámení je zodpovědných pět zemí:
* Německo (144 oznámení, 16 %),
* Maďarsko (140 oznámení, 15 %),
* Řecko (98 oznámení, 11 %),
* Spojené království (92 oznámení, 10 %),
* Španělsko (79 oznámení, 9 %).
Z hodnocení fungování systému v roce 2006 vyplývá, že distribuce oznámení a reakcí týkajících se výrobků představujících závažné riziko je mezi členskými státy nerovnoměrná. Pro některé členské státy to znamená, že je nutné, aby zvýšily svou účast v systému RAPEX.

Mezi nejčastěji oznamované výrobky patří:
* hračky (221 oznámení, 24 %),
* elektrospotřebiče (174 oznámení, 19 %),
* motorová vozidla (126 oznámení, 14 %),
* svítidla (98 oznámení, 11 %),
* kosmetika (48 oznámení, 5 %).
Hračky, elektrospotřebiče a motorová vozidla spolu tvořily v roce 2006 víc než polovinu oznámení. Toto se oproti předcházejícímu roku nezměnilo. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že nejčastěji oznamovanou kategorií výrobků se poprvé namísto elektrospotřebičů staly hračky.

Pět hlavních rizikových kategorií:
* úrazy (274 oznámení, 25 %),
* zásah elektrickým proudem (270 oznámení, 24 %),
* riziko požáru popálení (194 oznámení, 18 %),
* udušení (157 oznámení, 14 %),
* chemické riziko (95 oznámení, 9 %).

Za zemi původu byla v téměř polovině všech oznámených případů označena Čínská lidová republika (440 oznámení, 48 %). V reakci na tuto skutečnost Komise zvýšila spolupráci s Čínou v oblasti bezpečnosti výrobků.

Vzhledem k tomu, že se Čína velmi rychle stala jedním z největších vývozců spotřebních výrobků do Evropy, Komise v rámci zvýšení bezpečnosti dovážených výrobků podepsala v roce 2006 memorandum o porozumění a plán pro bezpečnější hračky.

zavřít

03. 06. 2007 00:00