Další z novel vyhlášky pro kosmetické prostředky – rok 2007

I v letošním roce pokračuje aktualizace naší legislativy v návaznosti na nově schválené předpisy Evropské unie. Zapracování další ze Směrnic Komise pro oblast týkající se kosmetiky, je v naší legislativě zohledněno ve vyhlášce MZ č. 112/2007 vydané 30.4.2

I v letošním roce pokračuje aktualizace naší legislativy v návaznosti na nově schválené předpisy Evropské unie. Zapracování další ze Směrnic Komise pro oblast týkající se kosmetiky, je v naší legislativě zohledněno ve vyhlášce MZ č. 112/2007 vydané 30.4.2007.

Vyhláškou MZ č. 112/2007 Sb. je zapracovaná Směrnice Komise 2007/1/ES ze dne 29. ledna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768//EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku.

Rozšiřuje se Příloha č. 2 Vyhl. MZ č. 112/2007 Sb. o další látky, které nesmějí obsahovat kosmetické prostředky a jejich poslední pořadové číslo je 1243.

zavřít

30. 05. 2007 00:00