Služby mobilních operátorů levnější?

Evropská komise zamýšlí regulovat ceny roamingu. Máme takový krok vítat?

Na slyšení výborů Evropského parlamentu pro průmysl a vnitřní trh proběhla 23. ledna 2007 diskuse se zástupci soukromého sektoru, nevládních organizací a Komise o návrhu nařízení Evropské komise na snížení nákladů na používání mobilních telefonů v zahraničí („roaming“).

Členové parlamentu a všichni řečníci v zásadě souhlasili s myšlenkou celoevropských stropů velkoobchodních i maloobchodních cen za roaming, které by znamenaly snížení poplatků pro spotřebitele.

Sdružení českých spotřebitelů vítá jakékoliv systematické kroky, které povedou ku prospěchu spotřebitelů, v daném případě k "reálnějším" cenám při používání mobilních telefonů v zahraničí. Je však stanovení "stropu" ceny tím správným a funkčním krokem? Protože nominální hodnota cen se ve vztahu ke kupní síle v jednotlivých zemích EU velmi zásadně liší, velmi se obáváme, že to povede k zamýšlenému efektu jen v některých (hospodářsky nejrozvinutějších zemích). Strop může být vlastně vyšší, než je stávající cena v některých zemích. Zkušenost ukazuje, že poskytovatleé služby pak spíše využijí situace ke zdražení služby.

zavřít

01. 02. 2007 00:00