Bezpečnost dětské obuvi

Dětské boty v Parlamentu: Budeme mít na trhu obuv, která nepoškozuje dětské nohy?

Sdružení českých spotřebitelů mělo čest pozvat zájemce ze spotřebitelské i technické veřejnosti na seminář pořádaný v Poslanecké sněmvně pod záštitou podvýboru pro obchod, ochranu trhu a ochranu spotřebitele. Tématem byla zdravotní nezávadnost dětské obuvi v ČR a EU a diskuze možných opatření. Program akce, která se konala 30.3.2006, je k dispozici v archivu aktualit.
Prezentace přednesli zástupci státních orgánů (ministerstva, ČOI), do diskuse přispěli nositelé dobrovolných značek (Czech Made, Žirafa), zástupce Českého normalizačního institutu, akreditované laboratoře aj. Sdružení českých spotřebitelů pro tento účel zpracovalo analýzu, která popisuje nejen stávající právní rámec, ale zejména navrhuje alternativy řešení. SČS doporučuje, aby byl hledán systémový přístup na úrovni řešení a upozorńuje, že povinnou certifikaci lze zavést i v rámci existujícího směrnice o obecné bezpečnosti.
Bylo mj. konstatováno, že
- měla by být věnována aktivní podpora dobrovolné certifikaci v rámci programu Česká kvalita;
- doporučuje se iniciovat celoevropský přístup k řešení a k formulaci technických specifikací pro bezpečnou dětskou obuv;
- MPO a MZd by měly dobře zdokladovat zdůvodnění pro případná národní opatření a regulaci (s možným využitím pro zavedení evropské regulace); měla by být dobře zmapována situace v členských státech EU a ve významných třetích zemích ohledně technických předpisů i technických norem v tomto sektoru.
Analýza SČS i prezentace účastníků jsou přiloženy (pokud je prezentující poskytli).

přílohy:

zavřít

10. 03. 2006 00:00