Setkání Vědeckého výboru pro potraviny se zástupci spotřebitelských organizací – téma bezpečnost potravin

Prohlopubí se spolupráce Sružení českých spotřebitelů s odborníky na bezpečnsot potravin?

Vědecký výbor pro potraviny (VVP) inicioval a nabídl zástupcům spotřebitelských organizací setkání při příležitosti 13. zasedání VVP dne 24.2.2006 v Brně. Jedním z poslání VVP je i komunikace s veřejností a proto při svém zasedání vymezil časový prostor pro komunikaci o problematice bezpečnosti potravin se zástupci spotřebitelských organizací.


Podrobněji:

Vědecký výbor pro potraviny (VVP) inicioval a nabídl zástupcům spotřebitelských organizací setkání při příležitosti 13. zasedání VVP dne 24.2.2006 v Brně. Jedním z poslání VVP je i komunikace s veřejností. Proto při svém zasedání vymezil časový prostor pro komunikaci o problematice bezpečnosti potravin se zástupci spotřebitelských organizací, které se uskutečnilo na Státním zdravotním ústavu (SZÚ), v Centru hygieny potravinových řetězců SZÚ.
Program setkání byl naplánován takto:
1. Poslání, náplň práce a některé výsledky činnosti VVP
2. Vystoupení zástupců spotřebitelských organizací – představa o největších problémech bezpečnosti potravin tak, jak je vnímá laická veřejnost; jak mohou pomoci nezávislí čeští odborníci při řešení problémů
3. Diskuse
Cílem diskuse mělo být identifikovat hlavní potřeby obou stran při řešení problematiky bezpečnosti potravin.


Setkání se zúčastnila kromě Sdružení českých spotřebitelů jen jedna další spotřebitelská organizace. Proto nemohlo dojít k porovnání přístupů o problematice bezpečnosti potravin dalšími organizacemi a jejich zkušeností při řešení potřeb spotřebitelů. Zástupce SČS se setkání účastnil s pověřím vystoupit a prezentovat aktivity SČS k problematice bezpečnosti potravin.

Na druhou stranu však obě přítomné spotřebitelské organizace dostaly hodně prostoru pro prezentaci svých vlastních zkušeností.
Obě organizace spolupracují se zahraničními spotřebitelskými organizacemi a zjistily, že ačkoliv má každá trochu jiné zaměření, velmi dobře se doplňují.

VVP na svých zasedáních řeší problematiku bezpečnosti potravin z pohledu aktuální úrovně vědeckého poznání a podává doporučení pro zabudování do legislativy. Výsledky práce VVP komunikuje na svých WWW a nebo je sděluje veřejnosti prostřednictvím tisku. Na MZ lze získat např. časopis Zdraví. VVP nemůže být poradnou pro spotřebitele

Obě spotřebitelské organizace přivítaly nabídku možné účasti některého z členů VVP při vhodné akci pro seznámení spotřebitelů s poznatky VVP.

zavřít

03. 03. 2006 00:00