Ptačí chřipka

Ptačí chřipka - máme se bát konzumace české drůbeže ?

Ptačí chřipka je pojem, který se dnes skloňuje ve všech pádech. Sledujeme, jak její vir obkličuje Českou republiku.
Přinášíme zde souhrn několika informací:
Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptactvo, ptáky chované v zajetí, ale i drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. V České republice jsou všechny chovy drůbeže pod přísným veterinárním dozorem. V podmínkách naší republiky jde především o veterinární problém.
Současná forma viru je schopná infikovat člověka pouze ve výjimečných případech a to při velmi úzkém styku s napadenou drůbeží, prostřednictvím tělních sekretů. Nejvýznamnější prevencí je dodržování základních zásad osobní hygieny.
Ministr zemědělství za účelem propagace nákupu a konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků uspořádal první březnový den letošního roku společnou snídani s prezidentem Agrární komory a představiteli drůbežářských podniků za účasti médií.


K tomu podrobněji:

Ministr zemědělství první březnový den letošního rok uspořádal za účelem propagace nákupu a konzumace drůbežího masa a drůbežích výrobků společnou snídani s prezidentem Agrární komory a představiteli drůbežářských podniků za účasti médií.

V České republice jsou všechny chovy drůbeže pod přísným veterinárním dozorem, který pečlivě monitoruje zdravotní stav zvířat. Další navazující kontroly jsou nastaveny v průběhu zpracování produkce. Identifikace tuzemské výroby je velmi jednoduchá – stačí vyhledat oválnou značku s písmeny CZ a číselným kódem. Kontrolou samozřejmě prochází i dovozy zvířat a masa.

Důležitou informací je fakt, že běžnou tepelnou úpravou drůbežího masa a vajec je virus spolehlivě zničen při dosažení 70°C v jádře (uprostřed) potraviny, a to již za jednu sekundu.
Teplotám pod bodem mrazu virus ale odolává.

Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptactvo, ptáky chované v zajetí, ale i drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů.

Riziko přenosu na člověka je nízké, přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku 1997 popsán. Současná forma viru je schopná infikovat člověka pouze ve výjimečných případech a to při velmi úzkém styku s napadenou drůbeží, prostřednictvím tělních sekretů. Lidé by se měli vyvarovat všech zbytečných kontaktů nejen s podezřelými zvířaty, ale i s jejich peřím, či trusem.

Pravděpodobnost onemocnění lidí v našem prostředí však je velmi malá. V podmínkách České republiky jde především o veterinární problém.

Nejvýznamnější prevencí je dodržování základních zásad osobní hygieny. Důležité je mytí rukou a dezinfekce po každém kontaktu s ptáky nebo jejich exkrementy. Lidé, kteří přicházejí v zaměstnání do kontaktu s drůbeží, by v případě na podezření z nákazy v chovu měli nosit ochranné pomůcky (pracovní oděv, pokrývku hlavy, která zcela ukryje vlasy, ochrannou obuv, omyvatelné ochranné rukavice, roušku a ochranné brýle).

Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa v součinnosti s obcemi, hasičským sborem, myslivci, svazy chovatelů, Armádou ČR a dalšími partnery v současné době intenzivně spolupracují na vytvoření potřebného zázemí pro řešení výskytu ptačí chřipky na území ČR.

zavřít

03. 03. 2006 00:00