Rekordní výše spotřebitelských půjček

Byli jsme opatrní při využívání předvánočních půjček?

Tisk informuje rekordní výši spotřebitelských úvěrů a půjček, využitých spotřebiteli v posledních týdnech roku 2005 (7 mld). V této době kulminovala v televizi, rozhlase i jinými způsoby kampaň SČS Podepsat můžeš, přečíst musíš!. Měla upozornit na potřebu přistupovat k uzavírání smluv o půjčkách obezřetně. Věříme, že se tak stalo, byť související informace varují, že míra schopnosti splácet dluhy klesá.

Upozorňujeme na některé publikace, které Sdružení českých spotřebitelů vydává s cílem zvyšovat informovanost spotřebitelské obce. Jejich kompletní seznam a plné texty jsou k disposici v sekci SČS. Některé jsopu přímo na oblast úvěrů a půjček zaměřeny.

zavřít

02. 01. 2006 00:00