Norma ISO 22000 – přínos pro spotřebitele?

Každý článek potravinového řetězce musí zajistit bezpečnost potraviny. Důležitým nástrojem je zavádění a certifikace systémů řízení bezpečnosti potravin. Norma ISO 22000 by měla zaplnit dosavadní mezery.

Potravinový řetězec v každém svém článku je celosvětově veden ke zvyšování bezpečnosti potravin. Důležitým nástrojem k tomu je zavádění a certifikace systémů řízení bezpečnosti potravin. Výrobci dokládají bezpečnost vyráběných potravin certifikátem o zavedení systému řízení HACCP (analýza rizik - kontrola kritickýh bodů) a/nebo velmi často i certifikátem podle normy ISO 9001 (řízení kvality). Pro systém HACCP neexistuje dosud normalizovaný postup. Norma ISO 9001, která se vztahuje na management kvality obecně, pro jakékoliv druhy výrob, obvykle nezajistí specifické aspekty řízení bezpečnosti potravin v celém řetězci.

Z uvedeného důvodu je již několik let vyvíjena norma ISO 22000. Ta by měla zahrnovat oba výchozí modely a vyplnit případné mezery mezi ISO 9001 a HAACP.

Výrobcům potravin má přinést zjednodušení při jednání se zahraničními obchodními řetězci, které od svých dodavatelů požadují certifikované systémy řízení bezpečnosti potravin podle svých specifických modelů. Např. v Británii je to model BRC, v Německu model IFS, které se vzájemně neuznávají.

Norma ISO 22000 by měla být zveřejněna koncem roku 2005. Přijetí v mezinárodním měřítku bude znamenat, věřme, další krok k prevenci v celém potravinovém řetězci a zvýšení bezpečnosti potravin.

zavřít

24. 11. 2005 00:00