„Hygienický balíček“ – nové předpisy ES o hygieně a kontrole potravin účinné od 1.1.2006

Od ledna 2006 nové předpisy EU v oblasti hygieny potravin. Budeme bezpečnější?

Dnem 1.1.2006 mají v celé EU vstoupit v účinnost nové předpisy ES o hygieně a kontrole potravin, nařízení Evropské Komise č. 852/2004 (o hygieně potravin), č. 853/2004 (o hygieně potravin živočišného původu), č. 854/2004 (o úřední kontrole potravin živočišného původu) a č. 882/2004 (o úřední kontrole potravin, krmiv, zdraví zvířat a zacházení s nimi) a směrnice 2004/41 (o změně dosavadních předpisů specifických z hlediska komodit. V ČR označované jako „hygienický balíček“.

V současné době připravuje Evropská Komise návrh nového komplexního nařízení, které má doplnit výše uvedená předpisy o mikrobiologické požadavky na potraviny a které má zahrnovat celý soubor souvisejících problémů a soustředit je do jednoho předpisu.

Mikrobiologické požadavky jsou zčásti obsaženy v těchto zmiňovaných předpisech, zčásti jsou v některých komoditních předpisech. Nařízení by mělo stanovit mikrobiologická kritéria pro: např. potraviny k přímé spotřebě, kritéria pro jatečná těla, maso, mleté maso a masné polotovary a výrobky, krájeného ovoce a dalších. Účinnost by měla být rovněž od 1.1.2006.

zavřít

14. 11. 2005 00:00