Nová vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

Kam s ním? Novodobý problém odpadů vyřešen transpozicí evropskkých předpisů ...

Od 5. září letošního roku nabyla platnost nová vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 352/2005 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb. o odpadech. Naše legislativa tak dál zapracovává příslušné předpisy EU: Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES ze dne 8. prosince 2003, kterou se mění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
Podle Směrnice (OEEZ) tak spotřebitelé v celé EU od 13. srpna mohou při nákupu nového výrobku bezplatně odevzdávat elektrotechnický a elektronický odpad „kus za kus“.

Cílem Směrnic EU, a tím také nové Vyhlášky Mžp č. 352/2005 Sb. je zajistit, aby se elektrotechnický a elektronický odpad, mnohdy obsahující nebezpečné látky, nevyvážel na skládky a aby byl zajištěn sběr, recyklace a nové použití tohoto odpadu a náležité zpracování nevyužitelných zbytků.

Množství elektrotechnického a elektronického odpadu roste nejrychleji ze všech druhů odpadu a tím vznikají specifické problémy v rámci likvidace komunálních odpadů. Při spalování a skládkování tohoto odpadu se mohou uvolňovat nebezpečné látky.

Podle Vyhlášky Mžp č. 352/2005 Sb. musí být všechny elektrotechnické a elektronické výrobky uváděné na trh od 13. srpna označeny grafickým symbolem s přeškrtnutou popelnicí, upozorňující spotřebitele, že se použitý výrobek nemá jednoduše odhazovat.

Výrobci Vyhláškou Mžp č. 352/2005 Sb. v souladu se Směrnicemi EU, vzniká povinnost se zapojit do financování sběru, zpracování, renovace a likvidace elektoodpadu.

zavřít

07. 10. 2005 00:00