Začala sezóna burčáku

Máte chuť na burčák? Kontrola prý funguje, ale obezřetnost je namístě.

Zákon č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství přesně definuje termín „burčák“; jedná se o částečně zkvašený hroznový mošt, vyrobený z tuzemských vinných hroznů. Burčák tedy není možné vyrábět z jiného druhu ovoce.

Zákon dále vymezuje dobu, po kterou smí být tento ryze tuzemský nápoj nabízen k prodeji spotřebiteli, tedy od 1. srpna do 30. listopadu, a za podmínky, že částečně zkvašený hroznový mošt je ve stavu kvašení. Spotřebitel má právo znát výrobce nabízeného burčáku.

Koncem léta a v podzimních měsících se s burčákem v mnoha „obměnách“ můžeme setkat na nejrůznějších místech naší země. Velmi časté jsou stánky rozmístěné prodejci podél silnic s nabídkou burčáku v PET lahvích.

Spotřebitel velmi těžko pozná, jestli zde nakoupený nápoj je nebo není burčák ve smyslu definioce a požadavků zákona. Pokud se pro nákup přeci jen rozhodne, musí se spolehnout na informace poskytnuté prodejcem.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se proto v „burčákovém období“ zaměřuje na kontrolu dodržování požadavků zákona ze strany prodejců s cílem ochránit zájmy spotřebitele, zejména skupiny konzumentů vyhledávaného nápoje.

Kontroly zaměřuje na dodržování hygienických podmínek prodeje, správné označování burčáku (s uvedením názvu jeho výrobce) a v neposlední řadě, zda nebyl zředěn vodu.

SZPI doporučuje kupovat burčák pokud možno přímo u výrobců nebo ve vinotékách.

zavřít

12. 09. 2005 00:00