Změna vyhlášky na identitu a čistotu přídatných látek pro potraviny

Novou vyhláškou upravuje MZd požadavky na identitu a čistotu barviv, sladidel a látek jiných než barviva a sladidla a dále specifikuje požadavky na identitu a čistotu nově povolených látek.

Novou vyhláškou MZd č. 270/2005 Sb. se mění vyhláška MZd č. 54/2002 Sb. v důsledku pokračujícího zapracování evropské legislativy do našeho potravinového práva. Novela upravuje požadavky na identitu a čistotu barviv, sladidel a látek jiných než barviva a sladidla a dále specifikuje požadavky na identitu a čistotu nově povolených látek.
Nová vyhláška reaguje na aktuální změnové směrnice ES a nařízení ES a s účinností od 1. září 2005 mění vyhlášku MZd č. 54/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů k zákonu č. 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výčet všech Směrnic Evropského parlamentu a Rady, které jsou ve vyhlášce č. 270/2005 Sb. zohledněny je rozsáhlý a podrobně je uveden v preambuli vyhlášky. Jedná se zejména o následující: Směrnice Rady 78/663/EES ze dne 25.července 1978, Směrnice Rady 82/504/ES ze dne 12. července 1982, Směrnice Komise 90/ 612/EES ze dne 26. října 1990, Směrnice Komise 92/4/EES ze dne 10. února 1992, Směrnice Komise 95/45/ES ze dne 26. července 1995, Směrnice Komise 2004/47/ES ze dne 16. dubna 2004, Směrnice Komise 96/77/ES ze dne 2. prosince 1996 až po Směrnici Komise 2004/45/ES ze dne 16. dubna 2004.

zavřít

28. 07. 2005 00:00