Jakost pohonných hmot v ČR pohledem ČOI

Česká obchodní inspekce uskutečnila kontrolu jakosti pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území ČR. Ze zveřejněných výsledků kontroly jakosti pohonných hmot (benzinů, naft a LPG) vyplývá, že vyhovujících vzorků bylo 90 %.

Česká obchodní inspekce (ČOI) uskutečnila během 1. pololetí roku 2005 kontrolu jakosti pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území ČR. Ze zveřejněných výsledků kontroly jakosti pohonných hmot (benzinů, naft a LPG) vyplývá, že vyhovujících vzorků bylo 89,8 % z celkového počtu 1 057 odebraných.

Nedodržování jakostních požadavků bylo tedy zjištěno pouze u 10,2 % odebraných vzorků, tj. týká se počtu 108 odebraných.

Výsledek kontroly jakosti pohonných hmot provedený ČOI je pro motorizované spotřebitele potěšující.

Rovněž je potěšitelné, že ČOI je velmi otevřena ochotně předávat své zkušenosti v této složité problematice a naše sdružení může potvrdit, že odbornící ze zahraničí mají v inspekci dveře otevřeny.

zavřít

28. 07. 2005 00:00