Opět "nebezpečná éčka"?

Jak je to se značením potravin, obsahujících chemické přídatné látky?

Novou vyhláškou MZd č. 152/2005 Sb. se mění vyhláška MZd č. 304/2004 Sb. v důsledku pokračujícího zapracování evropské legislativy do našeho potravinového práva. Novela doplňuje a upřesňuje seznam látek povolených za určitých podmínek pro použití v potravinách ČR a EU, týká se sladidel, barviv, přídatných a mnoha dalších látek, jejichž výčet je obsahem příloh vyhlášky (látky mají označení E a příslušné číslo).

Identifikace písmenem E pak znamená, že aditivní látka prošla hodnocením své bezpečnosti a je povolena pro použití v potravinách. Číslo, umístěné vedle písmene E je kód, kterým je přídatná látka označena v mezinárodním číselném systému, shodně po celém světě.

Způsob použití přídatných látek v určitých skupinách potravin, povolené množství, způsob jejich označování na obale a další podmínky jsou ošetřeny v právních předpisech. Dodržováním zákonných povinností a tím i ochrannou spotřebitele jsou povinováni jak výrobci potravin, tak ale i jejich prodejci.

Spotřebitel se může rozhodovat, zda bude konzumovat běžné, konvenční potraviny, které obsahují i chemické látky, nebo se přikloní k některým alternativním způsobům zpracování (bio potraviny), jejichž výrobní proces se chemikalizaci vyhýbá. Rozhodně však informace o přítomnosti přídatných a pomocných látek není informace o nebezpečnosti výrobu, ale o jeho složení. Přítomnost i množství daných látek je pro spotřebitele bezpečné.

zavřít

28. 07. 2005 00:00