Nové technické normy

Jaké normy dodal na trh nově Český normalizační institut?

Český normalizační institut (ČNI) je národním orgánem odpovědným za přípravu a vydávání technických norem. Ačkoliv technické normy jsou již zhruba deset let nezávazným nástrojem používaným výrobcem či poskytovatelem služby a dalšími uživateli, jsou důležitým prostředkem pro dosahování nejen definované kvality/jakosti, ale i bezpečnosti výrobků a služeb.
Po dohodě s ČNI zveřejňuje Sdružení českých spotřebitelů na svch stránkách novinky v technické normalizaci. V příloze je aktuální seznam poskytnutý v červenci 2005.

přílohy:

zavřít

28. 07. 2005 00:00