Novinky

Od října začne v celé Evropské unii platit jednotné značení motorových paliv.

více

15. 08. 2018

______________________________

Vážení,

nacházíte se na úvodní stránce domény Sdružení českých spotřebitelů (SČS), nejdéle působící spotřebitelské organizace u nás (*1990).

Proč SČS - proč Konzument.cz? Shlédněte krátké video... Zde

V SČS věříme, že tržní prostředí zohledňující zájmy spotřebitelů a založené na férových vztazích mezi profesionály na straně jedné a spotřebiteli (jako tou vždy slabší stranou u všech typů smluv a soukromoprávních ujednání) na straně druhé je hodnota, kterou má smysl prosazovat a bránit. A to jak ve vztazích mezi soukromými subjekty, tak i veřejně ve spolupráci s našimi partnery a při jednáních se státními orgány, které vytvářejí politiky, přijímají opatření, a nakonec schvalují i regulaci pro jednotlivé oblasti našeho života.

Po kliknutí na název vybrané sekce NALEVO se vám otevřou informace a nástroje, které vám mají být nápomocny při dosahování vašich práv na trhu.

Např. v sekci Kde najít pomoc jsou popsány již stovky případů životních situací, s popisem vašich práv a kontaktů, kde v daném případě hledat pomoc. V sekci O SČS naleznete základní informace o naší organizaci, o jejích prioritách, výroční zprávy a další informace. Sekce Řešení sporů je zásadní, hledáte-li u nás konkrétní pomoc, protože obsahuje nejen dotazník pro zadání vašich stížnosti a podnětů, ale i možnost varovat ostatní spotřebitele před konkrétními "profesionály" a vámi zakoupenými výrobky či službami, s nimiž nejste spokojeni.

Paleta zboží a služeb, kterým se zde věnujeme, je široká, stejně jako naše nabídka vedení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, k jehož výkonu jsme (jako jediná spotřebitelská organizace) státem pověřeni.

Kéž by bylo co nejméně důvodů tyto formuláře a nástroje využívat, ale neváhejte se na nás jejich prostřednictvím kdykoli obrátit.

Tyto i další sekce - jako je i Spotřebitel v kraji, kde naopak oceňujeme i velmi malé podniky za jejich zodpovědný přístup k zákazníkům - průběžně upravujeme, aby co nejvíce odpovídaly vašim potřebám a přáním.

A nezapomínáme při tom ani na spotřebitele s handikepem a seniory...

NAHOŘE a v Novinkách můžete průběžně sledovat naše zprávy a výstupy.

Kliknutím na obrázek VPRAVO se pak zde můžete připojit i k našim specializovaným doménám, kde se věnujeme jednoltivým projektům SČS i mnohem podrobněji:

 

  • Informace o zapojení spotřebitelů do procesů technické normalizace a standardizace na národní i mezinárodní úrovni, aktuální témata, i informace z Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. (jehož jsem zakladatelem) najdete na - www.top-normy.cz . 
  • Řadu užitečných informací určených pro seniory, které se týkají jak jejich lidských, tak i ekonomických práv, vč. odkazů na relevantní publikace a aktuality najdete na  - www.seniorombudsman.cz .
  • Vše o značce kvality pro bezpečná hřiště „Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz" najdete na www.overenehriste.cz .
  • Deklaruje výrobce pro svůj produkt životnost výrobku, která je adekvátní očekávání spotřebitele a není mu lhostejná ochrana životního prostředí? Pak má šanci, že mu bude přiznána naše nová značka kvality "Životnost Plus". Vše potřebné vč. možnosti uveřejnit vaše ohlasy spojené s tzv. kazítky a dalšími omezeními životnosti výrobků najdete na - www.zivotnost-plus.cz .
  • Spotřebitel za kvalitou, kvalita za spotřebitelem. Výsledky srovnávacích testů v oblasti potravin, relevantní publikace SČS, bludy a fámy o potravinách – co s tím? najdete na - www.spotrebitelzakvalitou.cz .
  • Údajné účinky na snižování tělesné hmotnosti v džungli nabídek doplňků stravy. Varování a popis nekorektního jednání najdte na - www.nekorektni-hubnuti.cz .
  • Základní informace o rizicích, se kterými se můžete jako spotřebitelé setkat v jednotlivých sektorech finančního trhu a jak se takovým rizikům vědomě vyhnout, včetně informací, kde v případě potřeby hledat specializovanou pomoc, najdte na - www.infoprofinance.cz .
  • Jsme i spoluzakladatelem Poradny při finanční tísni, o.p.s. Poradí, doporučí a pomůže, pokud se dostanete např. v důsledku závažné změny ve svém životě do situace, že již nemůžete řádně platit své dluhy, a to zdarma. Více informací k dluhům, exekucím nebo plánovanému oddlužení (vč. kontaktů) najdete na - www.financnitisen.cz .

 

SČS je též vydavatelem řady Publikací, ve kterých se snažíme připívat ke zdravému spotřebitelství a osvětě, a vytváříme postupně i řadu edukativních a animovaných spotřebiteslkých spotů pro mládež pod názvem SČS radí a doporučuje .

Zaujalo vás některé z našich témat, považujete naši činnost za prospěšnou? Podpořte nás i třeba jen drobnou částkou. Protože jen poučený spotřebitel se dokáže účinně bránit!

Vaše SČS.

 

 

 

Poslední úprava stránek : 17. 8. 2018 12:40