Publikace vydané SČS

Vydávání tiskovin je významnou součástí aktivit sdružení českých spotřebitelů. Jsou zaměřeny obvykle na konečného spotřebitele obecně, či na některou specifickou cílovou skupinu spotřebitelů; mají zvyšovat právní povědomí a zodpovědnost spotřebitelů v různých oblastech v různých oblastech a komoditách výrobků a služeb. Některé tiskoviny pojímáme odborněji a jsou pak využívány i malými a středními podnikateli, pracovníky veřejných orgánů aj.

Tiskoviny vydáváme ve třech základních edičních řadách - Průvodce spotřebitele, KonzumentTest a Jak poznáme kvalitu?

Tiskoviny poskytujeme zdarma prostřednictvím našich kontaktních míst Zde. Můžete se též obrátit na naše ústředí Zde.

Na těchto stránkách jsou k dispozici všechny publikace v plném textu. Některé publikace předáváme ve zvláštních úpravách asociacím pro nevidomé a slabozraké, takže jsou zpřístupněné i našim spoluobčanům se zrakovým zdravotním postižením. Specificky přistupujeme k potřebám osob neslyšících a některé publikace převádíme do znakové řeči.