NGO DOMA

Organizace a poodpora spotřebitelských organizací v domovskýh státech EU

V roce 2017 otevřela EK v rámci ECCG zajímavou akci zaměřenou na průzkum situace v šlenských státech EU z hlediska organizace a finančního zajištění funkce spotřebitelských organizací (NGO).

Výstup je k dispozici Zde.

Je škoda, že člen ECCG za ČR pojal svůj příspěvek jako informaci o DTestu, své domovské organizace. Je to v rozporu se statutem ECCG a rovněž z přístupem, který upltanili ostatní členové ECCG...