Komunikace, koordinace, plánování

Na základě operativních závěrů posledního zasedání ECCG v dubnu 2016 připravil český člen pro EK rozklad za ČR ohledně vybraných priorit ECCG, ve vztahu k e-obchodu, ADR či distribuce energií. Podklad je vystaven Zde. EK předložila v prosinci 2016 informace o plnění svých priorit v dokumentu Zde.

 

Nasleduje informace o aktivitách rozvíjených ještě předcházející EK (GG Sanco, komisař Delli), (je smutnou realitou, že s příchodem nového komisaře jde vždy vše staré do stoupy a začne se od "nuly"):

Evropská Komise a spotřebitelské organizace se dohodly na rozvíjení "strukturovaného dialogu". Dopis EK je k dispozici Zde. České spotřebitelské organizace se aktivně zapojily, aby poskytly své náměty ohledně

- Oblastí legislativy ohledně spotřebitelských práv, kde vnímáme problémy při jejím vymáhání v ČR

- Jak by mohla v takovém případě napomoci koordinace vymáhání na evropské úrovni

- Jak by spotřebitelské organizace mohly přispět účinněji k identifikaci porušování spotřebitelských práv v několika či všech členských zemích; jaké mechanizmy rychlé výměny informací?

- Jak by mohla přispět on-line informační fóra spotřebitelů k identifikaci a analyzování problémů a nedostatků …

Písemný podklad předaný EK na podzim 2013 je k dispozici Zde.

.

Plán ECCG na rok 2014 je k dispozici Zde (návrh červen 2014).