Energetická unie

Jednou z priorit současné EK je dosažení evropské energetické unie. 

Z červnových (2017) zdrojů informací šířených o tomto tématu v rámci ECCG pokazujeme na závěry z dalšího Citizens' Energy Forum konaného v Londýně (květen 2017) Zde, a na Opinion on the Clean Energy for All Europeans package, připravené EK ve spolupráci se členy ECCG (červen 2017) Zde.

V únoru 2017 EK zveřejnila výsledky studie o funkčnosti vnitřního trhu s elektrickou energií. Všechny informace k tomu (souhrn, závěrečná zpráva atd.) jsou vystaveny na stránkách EK Zde.

V polovině července 2015 EK publikovala balíček návrhů k realizaci a naplnění tohoto záměru. Prioritou je upřednostňování energetické účinnosti a návrhy přisuzují hlavní roli na evropském trhu s energií spotřebitelům z řad domácností a podniků. Souhrnná informace k věci je k dispozici Zde. EK dále zahájila veřejnou konzultaci o novém uspořádání trhu s energií. Sdělení Komise k tomu je k dispozici Zde

V prosinci 2014 bylo v Londýně pořádáno fórum na toto téma (the 7th Citizens' Energy London Forum). Jeho závěry nabízíme Zde.