Consumer Scoreboards - hodnotící spotřebitelské zprávy Evropské komise

Evropská komise vypracovává rozsáhlé roční "spotřebitelské hodnotící zprávy" (Consumer Scoreboards). Cílem je monitorovat, jak se jednotný trh chová ve vztahu ke spotřebitelům a poukázat na potenciální problémy. Existují dvě edice Zpráv/Scoreboards: Zpráva o spotřebitelských podmínkách - sleduje spotřebitelské podmínky v členských státech a integraci jednotného trhu z pohledu spotřebitele. Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích sleduje výkon více než 50 spotřebitelských trhů pomocí indikátorů, jako je srovnatelnost nabídek, důvěra v maloobchod, problémy, stížnosti, spokojenost možnosti volby atd.

Na edici roku 2015 odkazujeme Zde. Zaměřuje se na spotřebitelské podmínky na trhu v digitálním světě.

Archiv zpráv Komise je k dispozici na adrese Zde