ECCG - zastoupení v Komisi

Evropská Komise vytváří různé pracovní a poradní platformy, které slouží na různých úrovních ke konzultaci k dalším postupům, krokům a opatřením přijímaných EK (viz Zde).

Prvotním příkladem je "Evropská spotřebitelská konzultativní skupina" (European Consumer Consultative Group - ECCG). Skupina je ustavena při Generálním ředitelství se zodpovědností za spotřebitelské otázky (do r. 2014 DG SANCO, nyní DG JUST-CO); členy jsou zástupci členských zemí EU schválení rozhodnutím Komise. Je nám ctí, že na roky 2013-16 byl členem ECCG ředitel Sdružení českých spotřebitelů, v letech 2010-13 a 2016-19 byl či je alternátem. 

Pro lepší dosažitelnost průběžně šířených informací jsme otevreli tuto samostatnou sekci, kde je zpřístupňujeme zájemcům.

Ing. Libor Dupal, ředitel SČS, člen-alternát ECCG