Vyhodnocení Cen spokojeného zákazníka SČS

Tato sekce obsahuje historii o všech oceněných subjektech, je členěná podle krajů a dále podle roku přidělení Ceny.

Informace k dispozici:

  • seznam oceněných
  • zpráva z předání Ceny
  • fotodokumentace ze slavnostního předání cen.