Regionální kontaktní místa SČS

Regionální kontaktní místo (RKM) je kontaktním a informačním centrem umožňujícím osobní vyřizování stížností a reklamací, poradenství (osobně, telefonicky, elektronicky) a udržování a rozvíjení sítě přidružených kontaktních míst. Kontaktní místa (KM) jsou udržována u různých subjektů a institucí (místní úřady, živnostenské úřady aj.). Zatímco na RKM disponujeme konkrétní zodpovědnou proškolenou osobou, které zajišťuje v regionu dohodnuté aktivity a s níž může spotřebitel či zástupce některé zainteresované strany vstoupit v telefonický či osobní kontakt, na KM jsou k dispozici pouze tiskoviny SČS a formuláře se žádostí o radu, (obvykle) bez personálního zajištění.

Regionální kontaktní místa a Kontaktní místa SČS jsou označena tímto logem: Zde.

 
Kontaktní údaje RKM a KM

 

Jihočeský kraj Zde

Jihomoravský kraj Zde

Královéhradecký a Pardubický kraj Zde

Liberecký kraj Zde

Moravskoslezský kraj Zde

Ústecký kraj Zde

Zlínský kraj Zde