Evropské struktury pro zapojení spotřebitelů do realizace politik EU

Evropská komise (EK) sama vytváří či spoluvytváří některé struktury, které napomáhají zapojení spotřebitelů do vytváření a implementace politik a regulace na úrovni EU, resp. některé spotřebitelské iniciativy podporuje.

Na Evropské úrovni operují dvě spotřebitelské organizace se sídlem v Bruselu, které se intenzívně zapojují do ovlivňování rozhodnutí přijímaných na evropské úrovni s ohledem na spotřebitelské zájmy. BEUC je evropská spotřebitelská organizace působící ve většině oblastí spotřebitelského zájmu (viz Zde). ANEC (European voice in standardization) koordinuje spotřebitelské zapojení do technické normalizace a dalších standardizačních technik. Stránky ANEC naleznete Zde. Předseda Sdružení českých spotřebitelů je členem ANEC za české spotřebitele. Bližší informace jsou k dispozici Zde.

Jak zmíněno, EK sama vytváří různé pracovní a poradní platformy, které slouží na různých úrovních ke konzultaci k dalším postupům EK.

Prvotním příkladem je "Evropská spotřebitelská konzultativní skupina" (European Consumer Consultative Group - ECCG). Je ustavena při DG SANCO, členy jsou zástupci členských zemí EU schválení rozhodnutím Komise. Je nám ctí, že na roky 2013-15 je členem ECCG ředitel Sdružení českých spotřebitelů. Pro lepší dosažitelnost průběžně šířených informací otevíráme samostatnou sekci dostupnou na úvodní stránce této domény - Zde .

Existují i další uskupení spotřebitelů, která fungují na evropské úrovni, se snahou v daném sektoru ovlivňovat vývoj a rozhodování. Sdružení českých spotřebitelů je např. členem EuroFinuse (viz Zde), které působí zejména v oblasti drobných investic kapitálového trhu, ale i spotřebitelských úvěrů, penzijních pojištění apod.). Podrobnější informace o takovýchto aktivitách jdou nad rámec těchto stránek.