Soudní řešení

Soudní řešení soukromoprávního sporu mezi spotřebitelem a poskytovatelem služby je řešením v případě, že selžou nástroje mimosoudního řešení (reklamační řízení, alternativní způsoby řešení).

Pokud se chce spotřebitel domáhat svého práva soudní cestou, doporučujeme, aby se obrátil na advokáta, který mu sepíše žalobu k soudu.

Seznam advokátů naleznete na adrese Zde.

Seznam soudních znalců naleznete Zde

Resortní ministerstvo:

Ministerstvo spravedlnosti

  • Vyšehradská 16, Praha 2, PSČ: 128 10
  • Tel: 221 997 111 / Fax: 224 919 927
  • ID datové schránky: kq4aawz
  • E-mail: posta@msp.justice.cz
Přehledy soudů:

Zde.

Přehledy státních zastupitelství:

Zde.

Vzor návrhu na vydání platebního rozkazu:

Zde.

Soudní poplatky:

Zde.

Přehledná tabulka poplatků je k dispozici Zde .