Smlouvy v denním životě

1 - Musí mít smlouva písemnou podobu?

Ne, nemusí. Smlouvy rozhodně nejsou jen oficiálně podepsané listiny, jak se mnozí často domnívají. K jejich uzavření není potřeba ani pověstné podání ruky, musí být jen vždy jasné, že jeden něco nabízí a druhý s tím opravdu a bez pochyby souhlasí.
Za nabídku se dnes považuje i zboží vystavené s cenovkou v kamenném obchodě, ve stánku na trhu nebo v e-shopu. K přijetí nabídky pak stačí přijít k pokladně a za zboží zaplatit.
Úplně stejně jako ústní platí i dohoda uzavřená například pomocí e-mailu, telefonátu nebo třeba jen SMS. Zákoník nechává na lidech samých, jestli si vše třeba dodatečně sepíší.
Podstatnou změnu v oblasti uzavírání smluv přinesl nový občanský zákoník, který platí od r. 2014. Staví na předpokladu, že dohody se mají dodržovat. Dohoda má proto až na několik málo výjimek přednost před formálními akty, jako je především zachycení dohody písemnou formou.

Autor: SČS

2 - Vyvázání se ze smlouvy

Vyvázat se ze smlouvy rozhodně není jednoduché a musí pro to být buď dohoda s druhou stranou, nebo přímo zákonný důvod.
Příklad:
Pokud si s kamarádem dohodnete po telefonu „esemeskou“ půjčku 50 000 Kč na počítač, oba souhlasíte s dohodnutými podmínkami včetně splátky úroku, už nemůžete od této dohody odstoupit.
Nebo pokud na internetu objevíte skvělou nabídku za balíček oblečení a prodejci napíšete, že o zboží máte zájem, uzavřeli jste platnou dohodu o koupi. Z této smlouvy už nemůžete odstoupit a musíte zboží zaplatit. Svým e-mailem jste se zavázali k obchodu.
Ale pokud jste se dohodli se známými, že si od nich koupíte jejich staré auto, jenže než došlo k prodeji, jejich syn se s autem vyboural a vůz poškodil. Musíte si ho i tak koupit, protože jste uzavřeli dohodu? Ne, naštěstí nemusíte. Došlo k podstatné změně okolností, za nichž jste dohodu uzavřeli, a její plnění by pro vás bylo zvláště nevýhodné.

Autor: SČS

3 - Smlouvy užíváme neustále

Aniž bychom si to uvědomovali, vstupujeme do smluvních vztahů v podstatě neustále. Svět formálních i neformálních smluvních vztahů nás obklopuje na každém kroku a je dobré se v něm vyznat.
Příklad:Pokaždé, když si jdeme pro rohlíky, uzavíráme smlouvu kupní. Bydlíme-li v pronajatém bytě, museli jsme napřed uzavřít nájemní smlouvu. Svítíme a topíme, protože nám dodavatelé energií poskytují svoje služby na podkladě smlouvy o dodávce. Při jízdě v MHD uzavíráme smlouvu o přepravě, atd.

Autor: SČS

Stránek: 8, stránka: 1 | 2 | 3 ... 8