Předváděcí akce - nové praktiky

Předváděcí akce - úvod

Úvod

Autor: SČS

Č. vydání: klip 1

Předváděcí akce - část 1.

Jednoho dne našel pan Jaromír (75 let) ve schránce dopis s barevnou pozvánkou na akci, která je s manželkou zaujala. Na pozvánce bylo uvedeno: Máme pro Vás připravený velkolepý program! Ukázky výroby zabijačkových specialit spojené s přímo s ochutnávkou! Předání zabijačkových dobrot na základě přiloženého kuponu! Počet účastníků zabijačkových dobrot omezen. Proto neváhejte se včas rezervovat na našich rezervačních číslech. Dále byla na pozvánce upoutávka, že každý dvacátý účastník zabijačkových hodů získává pravou uzenou kýtu a dokonce našel v obálce i poukaz na odběr vepřových dobrot ZDARMA! Pan Jaromír se domníval, že si podle nabídky zdarma odnese nejen kuchařku, ale i 1x tlačenku, 2x jelítko, 2x jitrnici, 1 kg kýty a ½ kg česneku. Jelikož pozvánka platila pro dvě osoby, rozhodli se manželé, že na zmíněnou akci půjdou, zpříjemní si dopoledne a navíc ochutnají tolik dobrot. Takovému lákadlu se nedalo prostě odolat.
Když pan Jaromír s manželkou dorazil na uvedenou akci, zjistili, že se jedná o předváděcí akci zaměřenou na prodej nádobí a dek. Na dotaz pana Jaromíra, kdy bude ochutnávka zabijačkových specialit, prodávající sdělil, že ochutnávka specialit bohužel nebude, ale pokud si zakoupí předváděné zboží, obdrží jako dárek nějakou dobrotu. Když pan Jaromír zjistil, že žádná ochutnávka nebude a že nedostane zabijačkové produkty zdarma, odešel s manželkou zklamaně domů.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 2

Předváděcí akce - část 2.

Co z návštěvy takovéto akce vyplývá?

Pan Jaromír udělal správnou věc, když odešel s manželkou domů a nenechal se přemluvit ke koupi většinou předražených výrobků. Jednalo se totiž o další taktiku firem, které se zabývají tímto tipem prodeje, jak dostat potenciální kupující na předváděcí akci.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 3

Předváděcí akce - část 3.

Varujte se před „šmejdy“!

I když se od roku 2014 změnila novela zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele tak, aby ochránila spotřebitele před předváděcími akcemi, aktivity prodejců, tzv. „šmejdů“ nijak výrazně nepolevili. Pouze změnili své taktiky a praktiky, kterými často i obcházejí zákony.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 4

Předváděcí akce - část 4.

Na co si dát pozor?

- Předváděcí akce se konají stále, ovšem často pod jinou záminkou. Novými triky prodejců mohou být třeba pozvánky na „na soukromý jarmark“ masopust či ochutnávku s dárky ZDARMA a „bohatým kulturním programem“.
- Telefonát o výhře, kterou dotyčný obdrží pouze při účasti na přednášce o produktu.
- Pozvánka na akci konanou velkou a známou firmou, jako je třeba telefonní operátor nebo síť lékáren, ve které jsou za účast slibované několikatisícové slevové kupony a speciální prémie. Tyto firmy ovšem o konané akci nemají ani tušení a akce je klasickou předváděcí akcí.
- Triky s darovací daní – oznámení o vysoké výhře, kterou je ovšem možné získat jen při zaplacení darovací daně a další a další triky.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 5

Předváděcí akce - část 5.

Jak se bránit?

- Pokud dostanete do schránky nabídku na předváděcí akci, ochutnávku či podobnou akci, nejlepší je pozvánku rovnou vyhodit.
- Nereagujte na písemné ani telefonické oznámení o výhře hodnotného daru, prémie apod. s tím, že máte poskytovatele výhry kontaktovat s uvedením bydliště, jména ap.
- Stále platí, že nejlepší obranou je nejezdit na žádné předváděcí akce, nenechat se zlákat na akci s vidinou „prémie, košů dárků a slevových kupónů ZDARMA“ a jim podobné.
- Pokud už se takovéto akce zúčastníte, nedávejte nikomu na sebe kontaktní údaje, nedávejte nikomu do ruky svůj občanský průkaz. Mohou si z něj opsat vaše údaje a zfalšovat smlouvy!
- V žádném případě nepodepisujte žádnou kupní ani úvěrovou smlouvu.
- Pokud na vás bude činěný nátlak, pokuste se zavolat policii.
- Pokud jste přece jen rozhodnutí, že zboží chcete koupit, smlouvu si důkladně přečtěte včetně poznámek psaných drobným písmem!
- Pamatujte, že od smlouvy kupní i úvěrové můžete odstoupit do 14 dnů, a to bez udání důvodu! Odstoupení od smlouvy zasílejte vždy písemně a doporučenou poštou!

Autor: SČS

Č. vydání: klip 6

Předváděcí akce - část 6.

Nezapomeňte!

BRAŇTE SE PROTI „ŠMEJDŮM“! Nereagujte na žádné jejich lákavé nabídky na „bezplatné“ zájezdy, ochutnávky, dárky a prémie! NIC NENÍ ZADARMO! Věřte, že tyto rádoby výhodné akce vás i vaši rodinu nakonec mohou stát desetitisíce korun zaplacených za nekvalitní a předražené zboží a jejich splácení na dlouhou řadu let. A „šmejdi“ si mohou jen spokojeně mnout ruce, jak napálili dalšího důvěřivce.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 7

Předváděcí akce - část 7.

KAM SE OBRÁTIT PRO POMOC

Sdružení českých spotřebitelů
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10
tel.: 261 263 574
e-mail: spotrebitel@regio.cz
více informací: www.konzument.cz
(informace o kontaktních místech v ČR na internetových stránkách sdružení)

Autor: SČS

Č. vydání: klip 8