Podomní prodej - změna dodavatele energií

Podomní prodej - úvod

Úvod

Autor: SČS

Č. vydání: klip 1

Podomní prodej - část 1.

U paní Evy (83 let) jednoho dne zazvonil sympatický mladý muž v obleku. Zdvořile se představil s tím, že zastupuje společnost, která je dodavatelem energií a on přišel s nabídkou velmi výhodné a levnější sazby než jiní dodavatelé. Jednalo se o podomního obchodníka s elektřinou. Vyžádal si od paní Evy staré faktury za elektřinu a začal jí propočítávat výhodnost nabízených tarifů oproti stávajícím. Vysvětlil jí, že vše je velice jednoduché, stačí podepsat smlouvu a už se o nic nemusí starat, všechny náležitosti s přechodem na nového dodavatele zařídí jeho společnost. Prodejce byl velice přesvědčivý a tak mu paní Eva smlouvu vytištěnou drobounkým písmem podepsala, aniž by si ji předem důkladně přečetla. Smlouvu si důkladně pročetl až syn paní Evy, když přijel na návštěvu, a nestačil se divit. Ukázalo se, že smlouva je podepsaná na tři roky, ale „výhodný“ tarif bude platit jen prvních 12 měsíců, za uzavření smlouvy si prodejce připočetl aktivační poplatek a poplatek za administrativní náklady. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu již nešlo, 14 denní termín vypršel. Sice je možné od smlouvy odstoupit i nyní, ale za cenu nejméně desetitisícové „sankce“ za předčasné ukončení smlouvy.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 2

Podomní prodej - část 2.

Co měla paní Eva udělat správně?

Paní Eva především neměla pouštět do bytu cizí neohlášenou osobu. Neměla prodejci ukazovat své staré faktury, protože si z nich mohl opsat její údaje. Smlouvu neměla v žádném případě podepisovat bez důkladného přečtení a bez toho, aby se o změně dodavatele poradila s někým ze svého blízkého okolí a rodiny. Nyní bude muset tři roky platit mnohem nevýhodnější tarif než ten, který doposud měla.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 3

Podomní prodej - část 3.

Na co si dát pozor? Nejčastější triky podomních prodejců energií.

- Tvrdí, že stávající dodavatel, se kterým má zákazník dosud uzavřenou smlouvu, končí činnost.
- Požadují předložení vyúčtování za dodávky elektřiny či plynu. Dožadují se kontroly elektroměru nebo plynoměru s tím, že provádí kontrolu nastavení stávajících tarifů a následně se podbízejí s nabídkou levnější dodávky elektřiny nebo plynu.
- Naléhají na okamžité podepsání smlouvy, argumentují časově omezenou nabídkou, nenechají zákazníkovi čas na rozmyšlení a rozhodnutí.
- Neposkytují zákazníkovi úplnou informaci o nabídce, spotřebitel až dodatečně zjistí, že musí zaplatit aktivační nebo při předčasném ukončení smlouvy deaktivační poplatek.
- Neupozorňují zákazníky na jejich právo odstoupit od nově uzavírané smlouvy.
- Smlouva neobsahuje obchodní podmínky dodavatele, ta je často k dispozici jen v elektronické podobě na internetu, a pro seniora nemusí být dostupná.
- POZOR! Dochází i k falšování podpisů na smlouvách!

Autor: SČS

Č. vydání: klip 4

Podomní prodej - část 4.

Jak se bránit?

- Neotvírat cizím neohlášeným lidem a nepouštět si je do domácnosti, kde mají více času k nátlaku.
- Odečet plynu nebo elektřiny provádí vždy zástupci velkých distributorů a odečet ohlašují předem! Pokud tedy na vás někdo zazvoní, že jde udělat odečet, aniž byste o tom předem byli informováni, raději neotvírejte.
- V žádném případě nemáte povinnost ukazovat své faktury za elektřinu nebo plyn!
- Pokud otevřete, zeptejte se prodejce, z jaké je společnosti, co po vás chce, vyžádejte si jeho služební průkaz a opište si jeho jméno a číslo průkazu.
- Pokud vám bude chtít nabízet výhodné tarify, nechte si předložit ceníky a obchodní podmínky společnosti – ty mohou skrývat informace o odstoupení od smlouvy, sankcích, případných aktivačních a deaktivačních poplatcích či jiných platbách.
- Informujte se, zda je výhodný tarif platný po celou dobu trvání smlouvy, o době výpovědní doby a zda má být smlouva na dobu určitou nebo neurčitou!
- Před podpisem smlouvy nepodléhejte tlaku, nechte si čas na rozmyšlenou, poraďte se nejdříve s rodinou a smlouvu si důkladně přečtěte! Nikdo vás nesmí nutit k okamžitému podepsání smlouvy.
- Nezapomeňte, že seriózní obchodník je vám ochoten dát dostatek času na rozmyšlenou, pokud se tak nechová, raději s ním nejednejte.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 5

Podomní prodej - část 5.

Jak odstoupit od smlouvy?

- Odstoupení od smlouvy – lhůta je 14 dnů. Odstoupení pošlete písemně doporučeným dopisem. Nemusíte uvádět důvod, ale v dopise napište, že se jedná o odstoupení od smlouvy ze dne ...... Uveďte svoje kontaktní údaje, číslo smlouvy, uveďte adresu a IČO dodavatele.
- Odvolání plné moci – většina obchodníků si nechá podepsat plnou moc, aby mohla zrušit smlouvu s vaším původním dodavatelem. V tom případě musíte ke zrušení plné moci uvést zmocněnce a zmocnitele, což znamená jméno své a jméno toho, komu jste plnou moc udělili.
- Odvolejte výpověď u svého původního dodavatele – odvolejte svoji výpověď u původního dodavatele energií nebo plynu. Uveďte své jméno, adresu, případně zákaznické číslo a uveďte, že odvoláváte výpověď.
- Pokud uvedené dokumenty posíláte poštou, posílejte je vždy doporučeně, ideálně s dodejkou.
- Jestliže se cítíte jakkoliv ošizeni, obraťte se na Energetický regulační úřad – celou situaci podrobně popište. Úřad může celou věc prošetřit, zahájit s obchodníkem správní řízení a v něm uložit vysokou pokutu, v extrémním případě i odejmout licenci.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 6

Podomní prodej - část 6.

Nezapomeňte!

Aktivita dodavatelů energií na trhu neustále roste. Změnit dodavatele je právo každého zákazníka, které by si však měl důkladně promyslet, prostudovat si podmínky nové nabídky, porovnat je s ostatními a především se v klidu rozhodnout. Podomní prodejce vás nemůže nutit podepsat smlouvu na místě bez toho, aniž byste si ji důkladně přečetli a měli možnost si nechat vysvětlit veškeré podmínky. Pamatujte si, že pokud už smlouvu podepíšete, máte právo do 14 dnů na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Vždy je však nejlepší, abyste se o změně dodavatele nejdříve poradili s někým z rodiny nebo vašeho blízkého okolí.

Autor: SČS

Č. vydání: klip 7

Podomní prodej - část 7.

KAM SE OBRÁTIT PRO POMOC

Sdružení českých spotřebitelů
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10
tel.: 261 263 574
e-mail: spotrebitel@regio.cz
více informací: www.konzument.cz
(informace o kontaktních místech v ČR na internetových stránkách sdružení)

Autor: SČS

Č. vydání: klip 8