Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

RPSN je základním srovnávacím ukazatelem pro výběr úvěru, a to, jak ukazuje naše publikace, ukazatelem pro nás spotřebitele o mnoho vhodnějším než prostá (roční) úroková sazba. S příklady a výhodami RPSN se můžete seznámit v naší publikaci, která je zde dostupná i prostřednictvím videopřekladu v českém znakovém jazyce.

 

video-překlad

3/2

Nejčastější náklady, se kterými se můžeme u nabízených úvěrů setkat a které rozhodují o tom, kolik nás úvěr, pokud si ho sjednáme, bude ročně stát, uvádíme zde: 1) poplatky za vyřízení půjčky nebo za uzavření smlouvy (administrativní poplatky), 2) poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr, 3) poplatky za převod peněžních prostředků, 4) poplatky za vedení z účtu nebo za výpisy o stavu úvěru, 5) poplatky za správu úvěru, 6) první navýšená splátka (akontace), 7) u leasingu odkupní cena předmětu, 8) v případě nutnosti zaručit půjčku nemovitostí také poplatky za ocenění nemovitosti a za vyřízení zástavního práva na danou nemovitost, 9) pojištění schopnosti splácet apod.

3/3

Nejsou to pochopitelně všechny náklady, ale jsou to ty nejčastější, a všechny musí být, pokud je po nás poskytovatel úvěru požaduje, zahrnuty do RPSP. Pokud to poskytovatel neučiní (anebo pokud máme pochybnosti o správnosti sestavení RPSN), měli bychom kontaktovat orgán dohledu, kterým je Česká národní banka.

3/4

POZOR! - do RPSN se naopak nezapočítávají náklady, které nám vzniknou v důsledku neplnění našich závazků stanovených v úvěrové smlouvě (jako např. poplatky za prodloužení splatnosti, poplatky za upomínku, náklady na vymáhání, úroky z prodlení a smluvní pokuty apod.) a ani jiné náklady než je cena, kterou jsme povinni za poskytnutí služby anebo za koupi zboží zaplatit (jako např. tedy náklady na notáře apod.). I u úvěru proto platí, že s textem smlouvy se musíme před jejím podpisem pečlivě seznámit.

3/5

Častým názorem je, že o výhodnosti úvěru rozhoduje např. vedle výše měsíčních splátek především roční úroková sazba. Pokud si půjčíme 100.000,- Kč např. na 10 % úrok, znamená to, že bychom věřiteli měli vrátit 110.000,- Kč, ale to není jediná skutečnost, která z našeho pohledu rozhoduje o ekonomické výhodnosti takové půjčky.

3/6

Firmy, které chtějí skrýt různé poplatky spojené s úvěrem (tzn. s pro nás méně výhodným úvěrem), nás proto často lákají na nízký úrok, zatímco RPSN je v nabídce anebo v naší smlouvě uvedena jen malým písmem.

Stránek: 7, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 ... 7