Průvodce spotřebitele

Rukověť spotřebitele

Rukověť spotřebitele

Zákon o ochraně spotřebitele ve svém úvodním ustanovení konstatuje, že prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu s dobrými mravy; zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat.
Je dobře, že české právo takovou klauzuli obsahuje. Pro dohadování se s některými prodejci nebo poskytovateli služeb nám však pro svoji obecnost obvykle nepomůže, potřebujeme konkrétnější argumenty. Mnozí spotřebitelé při řešení svých problémů s prodejcem či dodavatelem služby cítí, že právo je na jejich straně, ale chybí jim věcná argumentace. Existuje více možností, kde získat radu a podporu pro řešení svého spotřebitelského sporu.

Autor: Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal

Č. vydání: Průvodce spotřebitele 1

rukovet-spotrebitele.pdf

Stránek: 8, stránka: 1 ... 6 | 7 | 8