Potraviny - kvalita a bezpečnost

Kvalitu a bezpečnost potravin upravuje v ČR jednak zákon o potravinách a tabákových výrobcích (č. 110/1997 Sb. v platném znění), jednak přímo nařízení ES, které jsou klíčovými předpisy pro výrobce a prodejce potravin i pro spotřebitele. Na ně navazuje relativně složitý potravinářský legislativní komplex předpisů, dotvářený komoditními vyhláškami ministerstva zemědělství a prováděcími vyhláškami ministerstva zdravotnictví.

U potravin nehovoříme o délce záruční doby ve smyslu občanského zákoníku, ale o době trvanlivosti podle zákona o potravinách. Doba trvanlivosti potravin se vyjadřuje dvěma způsoby. Jednak dobou minimální trvanlivosti (u výrobků s delší dobou trvanlivosti) a dobou spotřeby (u výrobků, které podléhají rychlé zkáze). Spotřebitel by si měl proto všímat označení, do jaké doby má potravinu zkonzumovat a také označení, dotýkající se kvality potravin:

V případě podezření na zdravotně závadnou potravinu na trhu, potravinu s podezřením na manipulaci s údaji o době trvanlivosti a podobně kontaktujte ihned dozorové orgány, kterými jsou Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa nebo hygienické stanice - viz kontakty na dozorové orgány. Odpovědným ministerstvem pro potraviny je Ministerstvo zemědělství - viz kontakty zde.

Informace ze systému varování o nebezpečných potravinách na vnitřním trhu EU (systém RASFF):

  • web bezpečnosti potravin - zde
  • web Evropské komise s týdenními informace (jen v angličtině) - zde

V neposlední řadě tak proto sledujte i online informace českých dozorových orgánů, a to zejména zde: www.potravinynapranyri.cz

Právní předpisy a další informace:

  • vybrané předpisy ČR - zde
  • vybrané předpisy EU - zde