Potraviny

Kvalitu a bezpečnost potravin upravuje v ČR jednak zákon o potravinách a tabákových výrobcích a jednak přímo použitelná nařízení EU, která jsou klíčovými předpisy pro výrobce i prodejce potravin. Na ně pak navazuje relativně složitý systém potravinářských předpisů, který dotváří vyhláškami Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví.

U potravin přitom nehovoříme o délce záruční doby ve smyslu občanského zákoníku, ale o době trvanlivosti, a doba trvanlivosti potravin se vyjadřuje dvěma způsoby. Jednak dobou minimální trvanlivosti (u výrobků s delší dobou trvanlivosti) a dobou spotřeby (u výrobků, které podléhají rychlé zkáze).

Spotřebitel by si proto měl vždy všímat především označení, do jaké doby má potraviny zkonzumovat, a náležitou pozornost by měl věnovat i označením a dalším faktorům, které se týkají kvality potravin:

V případě podezření na zdravotně závadnou potravinu nebo v případě podezření na manipulaci s údaji o době trvanlivosti nebo kvalitě potravin ihned kontaktujte dozorové orgány, kterými jsou Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa nebo příslušné hygienické stanice - viz kontakty zde. Odpovědným ministerstvem pro potraviny je Ministerstvo zemědělství - viz zde.

Informace o nebezpečných potravinách lze získat také v rámci Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva EU - RASFF viz zde, a spotřebitelům doporučujeme pravidelně sledovat i zjištění a další informace od českých dozorových orgánů, které jsou uveřejňovány na webu www.potravinynapranyri.cz.

Kontakty na další spotřebitelské organizace v ČR:

Právní předpisy a další informace:

  • zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích - zde
  • další předpisy ČR - zde
  • vybrané předpisy EU - zde