Bankovní služby

Zde vám přinášíme základní informace o finančních službách souvisejících s vedením účtů a výběrem prostředků elektronickou cestou. Viz jednotlivé podsekce:

 

Dohled nad činností nebankovních subjektů vykonává Česká obchodní inspekce,

Podnět ČOI

Podnět ČOI pro urychlení šetření zašlete přímo na inspektorát příslušný podle místa, kde k předmětnému jednání došlo. Seznam inspektorátů naleznete na internetových stránkách ČOI. ČOI nemůže závazně rozhodnout váš spor s nebankovním subjektem, ale může provést šetření, zda v daném případě nedošlo k porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Podnět ČNB

ČNB vykonává pouze veřejnoprávní ochranu spotřebitele a nemá pravomoc vstupovat do smluvních soukromoprávních vztahů (nemůže závazně rozhodnout spor s bankou). ČNB může provést šetření, zda v daném případě nedošlo k porušení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a za porušení zákona uložit bance sankce.

Kontakty pro pomoc

Česká národní banka

 • Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • telefon: 800 160 170, 224 411 111
 • e-mail: smtpinfo@cnb.cz, podatelna@cnb.cz
 • další informace viz: www.cnb.cz

Česká obchodní inspekce

 • Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
 • telefon: +420 296 366 360
 • e-mail: info@coi.cz
 • další informace viz: www.coi.cz

Ministerstvo financí ČR

 • Letenská 15, 118 10 Praha 1
 • telefon: +420 257 042 705, +420 257 042 558
 • e-mail: podatelna@mfcr.cz
 • další informace viz: www.mfcr.cz

Kancelář Finančního arbitra

 • Legerova 69
 • 110 00 Praha 1
 • Tel.: + 420 257 042 094
 • E-mail: arbitr@finarbitr.cz
 • Další informace viz: www.finarbitr.cz

Úřad pro ochranu osobních údajů

 • Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 • Tel.: 234 665 555, e-mail: posta@uoou.cz
 • E-mail: posta@uoou.cz

Česká bankovní asociace (ČBA) 

Asociace družstevních záložen (ADZ)

 • Senovážné nám. 1588/4, 110 00 Praha 1
 • E-mail: prezidium@asociacedz.cz
 • Další informace: www.asociacedz.cz 

Sdružení pro bankovní karty (SBK)

 • Vodičkova ulice 28/699 (vstup z ulice V Jámě 1, Praha 1, 4.patro), 110 00 Praha 1
 • tel.: 731 00 34 34
 • e-mail: bankovnikarty@bankovnikarty.cz
 • další informace viz: www.bankovnikarty.cz

Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR:

Viz Zde.

 

Právní předpisy a další informace:
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (§ 1841 a násl.) - Zde 
 • Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku - Zde 
 • Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách - Zde
 • Zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech - Zde 
 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance - Zde
 • Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi - Zde   
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - Zde 
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů - Zde 

Chceme upozornit také na stránky našeho Sdružení ve vztahu ke službám na finančním trhu: www.infoprofinance.cz