Kvalita osobní vlakové dopravy

Kvalita osobní vlakové přepravy se značně zvýšila, a to hlavně díky novým soukromým dopravcům Leo Express a Regio Jet. Povinností dopravce je přepravit cestujícího do určeného místa řádně a včas, to i včetně jeho zavazadel. Pokud je vaše zavazadlo přepravováno odděleně, dopravce je povinen zajistit, aby bylo přepraveno do místa určení nejpozději současně s vámi. Seznamte se smluvními přepravními podmínkami ČD a nově i s podmínkami společnosti Leo Express a Regio Jet.

Povinností dopravce je přepravit cestujícího do určeného místa řádně a včas, to i včetně jeho zavazadel. Dopravce musí být povinně pojištěn na škody, které vzniknou z provozování osobní dopravy třetí osobě. Za zavazadlo, které cestující nesvěřuje dopravci, odpovídá zcela cestující. Za zavazadlo, které se přepravuje odděleně od cestujícího, odpovídá dopravce podle ustanovení vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.

Seznamte se smluvními přepravními podmínkami dopravce. Práva a postupy reklamace podrobněji v podsekci práva ve vlaku.

 

Kontakty

České dráhy, a.s.

Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1   

Telefon: +420 840 112 113, e-mail: info@cd.cz

Další informace viz: www.cd.cz

Leo Express, a.s.

Řehořova 4, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Telefon: +420 840 842 844, e-mail: info@le.cz

Další informace viz: www.le.cz

Student agency, k.s.

Dům Pánů z Lipé, nám. Svobody 86/17, 602 00 Brno

Telefon: +420 841 101 101, e-mail: info@regiojet.cz

 

Další informace viz: www.regiojet.cz

 

Zodpovědné ministerstvo: Ministerstvo dopravy

Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR:

Další informace a právní předpisy:
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007/ES o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě - Zde  

  • POZOR !! vybraná ustanovení tohoto nařízení budou ale v ČR platit až od 4. prosince 2019 (viz § 36a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách) - Zde

  • § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

  • Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu - Zde

  • České dráhy: Smluvní přepravní podmínky a Tarify - Zde 

  • Leo Express: Smluvní přepravní podmínky a Tarify - Zde 

  • Regio Jet: Smluvní přepravní podmínky a Tarify - Zde