Zrušení letu

V tomto případě si můžete vybrat mezi:

  • Odstoupením od smlouvy, pak vám dopravce musí do 7 dnů vrátit cenu letenky,

  • Přesměrováním letu do cílové destinace, potom máte nárok na občerstvení zdarma, na 2 telefonní hovory a na podání 2 zpráv pomocí faxu nebo e-mailu. V případě, že se přesměrovaný let uskuteční až následující den po plánovaném odletu, pak máte nárok i na ubytování v hotelu zdarma a na bezplatné poskytnutí přepravy mezi hotelem a letištěm.

Kromě toho máte nárok na odškodnění (250 EUR – 600 EUR – podle délky letu) pokud:

  • Nejste o zrušení letu informováni alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo

  • nejste o zrušení informováni ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není vám nabídnuto přesměrování, které by vám umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout vašeho cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po původně plánovaném čase příletu, nebo

  • nejste informování o zrušení ve lhůtě kratší sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není vám nabídnuto přesměrování vašeho letu, které by vám umožnilo odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu.

Odškodnění však nelze požadovat, pokud zrušení letu bylo způsobeno díky např. živelné katastrofě, stávce, občanským nepokojům apod.