Kde najít pomoc?

V této sekci jsou od roku 2014 díky finanční podpoře Ministerstva průmyslu a obchodu ČR po přijetí nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) popsány již desítky případů a životních situací, do kterých se spotřebitelé v jednotlivých oblastech dostali, s popisem základní práv, která jako spotřebitelé máme, a kontaktů, kde v daném případě hledat pomoc. 

Po kliknutí na název vybrané podsekce se vám otevřou informace a stručné přehledy pro jednotlivé oblasti, kde hledat konkrétní pomoc pro řešení spotřebitelských sporů v nejrůznějších životních situacích, co je dobré si při nákupu či objednávkách zboží a služeb uvědomit a také, což je důležité, jak jednotlivým problémům a sporům předcházet.

Pokud se vám nedaří váš případ s podnikatelem k vaší spokojenosti vyřešit anebo pokud stále nejste spokojeni, přejděte do sekce Jak řešit spory?

Pokud vás zajímají právní a další předpisy, které jsou svým obsahem nebo zaměřením pro spotřebitele významné a které již byly přijaty, nabízíme vám zde také (počínaje rokem 2018) jejich přehled (jejich znění najdete jednoduše - zde):

  • významné předpisy za rok 2020

  • významné předpisy za rok 2019

  • významné předpisy za rok 2018